Mapa Slovenska

Trnava

Najstaršie slobodné kráľovské mesto, dnes administratívne, hospodárske a kultúrne stredisko Dolného Považia. Sídli tu aj Trnavská univerzita založená v 17. storočí a Univerzita sv. Cyrila a Metoda. Od roku 1978 je Trnava slovenským metropolitným sídlom arcibiskupa.

Zo 17. storočia pochádza aj viacero významných pamiatok mesta.V súvislých častiach sa tu zachovali mestské hradby. Historickému jadru dominuje Mestská veža s vyhliadkovou terasou odkiaľ je nádherný pohľad na celé mesto.

Z početných trnavských gotických a barokových kostolov je kultúrno historicky najhodnotnejší farský kostol sv.Mikuláša- gotická trojloďová bazilika.

Skvostom jeho interiéru Univerzitného kostola je kolosálny drevený hlavný oltár z roku 1640. K univerzitnému kostolu boli pripojené ďalšie univerzitné budovy, ku ktorým patrilo kolégium, gymnázium, univerzita, Oláhov seminár,mariánsky seminár a šľachtický konvikt.

Trnava je významných kultúrnym strediskom-obdivovatelia hudby a umenia dobre poznajú Trnavskú hudobnú jar M.Sch.Trnavského, alebo činoherné predstavenia v budovce jedného z najstarších divadiel na Slovensku- Divadlo Jana Palárika.

Kontakt

SUNWAY H.T., spol. s r.o.

Záborského 42, Bratislava 831 03

+421 02 456 789

info@sunwayht.sk

Nájdite nás na mape

Kontaktný formulár

Ak potrebujete viac informácií, kľudne sa na nás obráťte. Radi Vám pošleme detailné informácie o našich ponukách a spolupráci.