Mapa Slovenska

sprievodcovské a tlmočnícke služby

Sprostredkujeme preklady z/do všetkých svetových jazykov a ich jazykové kombinácie so zárukou vysokej kvality, odbornosti, spoľahlivosti a serióznosti. Simultánne, konzekutívne tlmočenie, native speakers /rodení hovorcovia/,prepisy, tlmočnícka technika-podľa Vašich potrieb Vám zabezpečíme na kľúč pri odborných konferenciách, kongresoch, tlačových konferenciách, seminároch, rokovaniach, spoločenských akciách.

Sprievodcovské služby vo všetkých svetových jazykoch pre skupiny a jednotlivcov na krátkodobé prehliaky, či počas odborných návštev, alebo exkurzií. Pútavé rozprávanie s výborným prehľadom zabezpečuje vždy kvalitný kvalifikovaný odborník.

Kontakt

SUNWAY H.T., spol. s r.o.

Záborského 42, Bratislava 831 03

+421 02 456 789

info@sunwayht.sk

Nájdite nás na mape

Kontaktný formulár

Ak potrebujete viac informácií, kľudne sa na nás obráťte. Radi Vám pošleme detailné informácie o našich ponukách a spolupráci.